AVISO LEGAL

MEIRIÑO SAN LÁZARO, S.L. con enderezo a efectos de notificacións en Rúa Estocolmo, 8 Baixo, 15707 Santiago de Compostela; con NIF B70203351, correo electrónico: informacion@meirino.com pon a disposición no seu sitio web http://www.meirino.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente no uso do sitio web http://www.meirino.com de MEIRIÑO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio http://www.meirino.com en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet e se atope plenamente informado.

Todos os dereitos reservados:

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos na mesma (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen a MEIRIÑO.

Condicións de uso:

O usuario poderá visualizar os elementos incluídos na web e imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. Poderá realizarse un uso público dos contidos da web sempre que se cumpran as seguintes premisas: 1) que a reprodución dos contidos non persiga lucro algún, nin sexa obxecto de comercialización; 2) que se indique a autoría dos contidos reproducidos e acompáñense dunha ligazón á web de MEIRIÑO.

Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos sen autorización:

Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación. Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

Confidencialidade e Protección de Datos:

Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servizos e contidos do sitio estará suxeito ao establecido pola LOPD, Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

ZONA PRIVADA
Usuario:
Contraseña:
CALENDARIOS
LIGAZÓNS
MEIRIÑO E: informacion@meirino.com T: 981 584 411  -  981 565 237 Aviso Legal Mapa Web
Diseño: RuNa d&c